Doprovodka

Bílá Medvědice

Doprovázení náhradních rodin s dětmi s postižením

Služba doprovodka Bílá medvědice se specializuje na doprovázení náhradních rodin s dětmi s postižením tělesným, smyslovým, řečovým, dále na děti s duševním onemocněním a děti vykazující rizikové chování.

Jsme organizace, která vykonává dohled nad výkonem pěstounské péče u dětí svěřených do náhradních rodin v rámci krajského pověření sociálně – právní ochrany dětí (SPOD).

Zaměřujeme se na podporu bezpečného a stabilního prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte do nové rodiny až do jeho dospělosti, případně do návratu k biologické rodině dítěte.

Doprovázení nabízíme také náhradním rodinám s dětmi bez výše uvedených postižení.

ISNA-MSE, z.s.

Zjistěte více o nás

Organizace
ISNA-MSE® z.s.

Institut SNOEZELEN-MSE

Verheul Centre Ostrava

Centrum Bílá medvědice