O nás

Doprovodka

Bílá mědvědice

Doprovázející služba Bílá medvědice má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s náhradními rodinami a jejich dětmi. Pomáhá osobám pečujícím a osobám v evidenci se svěřenými dětmi v obtížných životních situacích, poskytuje jim podporu a základní poradenství v oblasti výchovy a péče o děti, včetně nabídky spolupráce rodinám s dětmi se zdravotním handicapem ve Snoezelenovém prostředí.

Doprovázející služba Bílá medvědice má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s náhradními rodinami a jejich dětmi. Pomáhá osobám pečujícím a osobám v evidenci se svěřenými dětmi v obtížných životních situacích, poskytuje jim podporu a základní poradenství v oblasti výchovy a péče o děti, včetně nabídky spolupráce rodinám s dětmi se zdravotním handicapem ve Snoezelenovém prostředí.

Bílá medvědice se specializuje na doprovázení náhradních rodin s dětmi s postižením, tělesným, smyslovým, řečovým, dále na děti s duševním onemocněním a děti vykazující rizikové chování. Tyto rodiny jsou doprovázeny od příchodu dítěte do nové rodiny až do jeho dospělosti, případně do návratu k jeho biologické rodině. Těmto rodinám lze po domluvě poskytnout terapie neurosenzorickém Verheul centru v rámci organizace ISNA-MSE, z. s. Doprovázeny mohou být také náhradní rodiny s dětmi bez výše uvedených postižení.

Organizace spolupracuje s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD), aby dětem v náhradních rodinách zajistila bezpečné a zdravé rodinné prostředí důležité pro jejich vývoj, rozvoj a výchovu. Bílá medvědice spolupracuje s pěstouny a poskytuje jim zvyšování odbornosti formou vzdělávání. Při doprovázení pěstounů s dětmi podporuje kontakt svěřených dětí s biologickou rodinou (sourozenci, rodiče). V případě potřeby lze setkání domluvit mimo rodinné prostředí v prostorách organizace.

Jsme organizace, která vykonává dohled nad výkonem pěstounské péče u dětí svěřených do náhradních rodin v rámci krajského pověření sociálně – právní ochrany dětí (SPOD).

Zaměřujeme se na podporu bezpečného a stabilního prostředí pro zdravý vývoj dítěte.

Poslání, cíl a cílová skupina

  • Posláním a cílem organizace je pomoc a podpora rodinám s dětmi z náhradní rodinné péče a spolupráce s náhradními rodiči i dítětem tak, aby byl zajištěn jeho zdravý psychosociální vývoj. Spolupráce je zaměřená více na rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním.
  • Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny s dětmi (osoby pečující a osoby v evidenci) od doby svěření dítěte do pěstounské péče rozsudkem po dobu setrvání v rodině, nebo do jeho dospělosti (18–26 let věku dítěte), případně do ukončení spolupráce pěstouna s doprovázející organizací.
  • Cílem je pomáhat těmto rodinám v těžkých životních situacích poskytovat odborné poradenství, případně doporučit další postup při řešení jejich rodinné situace a zajistit jim kvalitní služby pro zvládnutí jejich handicapu