Kontakt

ISNA-MSE z.s.

Bílá mědvědice - doprovázení pěstounů

ISNA-MSE® z.s.
Dolní 3034/101, Ostrava – Zábřeh
725 176 888
IČ 22899715

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 9637

Zaměstnanci

PhDr. Mgr. Renata Filatová

garantka, vedení služby

Bc. Marie Tešlová

sociální pracovnice, poradna

Michaela Navalaná, DiS.

sociální pracovnice